Klimatsmart

Att semestra är en nödvändighet för oss flesta. Hur vi gör det påverkar vårt klimat mer eller mindre. Ny teknologi tar fram nya bränslen som är nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen. Flyget står för ca 5% av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, i världen är det ca 2%. Ska du flyga försök att hitta ett direktflyg då mellanlandningar påverkar utsläppen negativt.

Klimatsmartsemester.se

Här kan du klimatberäkna semestern. Välj resmål, längd på semestern, antal personer, färdsätt och boende så får du fram din miljöpåverkan.

 

Klimatsmartsemester.se

Vad händer med oss som turister när vi reser och hur påverkas resmålen?

 

Klimatsmartsemester.se

År 2014 reste fler än en miljard internationella turister i världen. Det var en fördubbling från 1995 och en ökning med 4 000 procent sedan 1950­talet. Även i Sverige har ökningen varit exponentiell och sticker ut i jämförelse med utvecklingen av annan konsumtion.

 

Klimatkompensera.se

För att ta ansvar för de utsläpp som du trots allt orsakar kan du klimatkompensera. Att köpa klimatkompensation innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för. De jobbar med klimatkompensationsprojekt med högsta standard – certifierade av bland andra FN och eller Gold Standard.